Etusivu / Koulutustietoa / Aikuiskoulutuksen rahoitus / Opiskelijan oma rahoitus / Aikuiskoulutustuki
Mistä löydät opiskeluun liittyvää tietoa?
Missä ja mitä voit opiskella?
Keneltä voit kysyä lisätietoja?


AikuiskoulutusEP  

Opiskelijan oma rahoitus

Aikuiskoulutustuki

Kuka voi hakea?

Aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka

 • on ollut nykyisen työnantajan palveluksessa tai toiminut yrittäjänä vähintään vuoden (1 v) ennen tuettavan opiskelun alkua,
 • on ollut työelämässä yhteensä vähintään 8 vuotta (myös perhevapaat ja asevelvollisuus lasketaan työssäoloajaksi),
 • jää palkattomalle opintovapaalle vähintään kahdeksi kuukaudeksi (2 kk) tai opiskelee lyhyemmillä opintojaksoilla tai osa-aikaisesti yhteensä vähintään 43 päivän ajan ja
 • ei saa opiskeluun muuta tukea.
   

Millaiseen koulutukseen aikuiskoulutustukea voi saada?

 • tutkintoon johtavaan opiskeluun,
 • ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen julkisen viranomaisen alaisessa oppilaitoksessa,
 • oppilaitoksen tulee toimia Suomessa ja
 • opintojen tulee tukiaikana olla päätoimisia.
 • Tuki on verollista ja kestoltaan enintään 18 kk.
 • Koulutusrahaston aikuiskoulutustuen saamisehdot muuttuivat 1.8.2010 alkaen. Uusi lainsäädäntö on tullut voimaan 1.5.2010. Siitä alkaen vireille tulleet aikuiskoulutustukihakemukset käsitellään uusien ehtojen mukaisesti. Uudet saamisehdot eivät vaikuta ennen 1.5.2010 myönnettyyn aikuiskoulutustukeen.

 Miten haetaan?

Lisätietoja:

(päivitetty 20.12.2013)