Mistä löydät opiskeluun liittyvää tietoa?
Missä ja mitä voit opiskella?
Keneltä voit kysyä lisätietoja?


AikuiskoulutusEP  

Opiskelijan oma rahoitus

Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaan tarkoituksena on edistää työntekijöiden työssä jaksamista, ja sen voi käyttää haluamallaan tavalla, esim.opiskeluun. Vuorotteluvapaalla työntekijä on vapaalla töistä, mutta hänen palvelussuhteensa työnantajaan jatkuu. Vapaan ajalta maksetaan vuorottelukorvausta, joka on 70–80 % työttömyyskorvauksesta. Työnantaja on velvoitettu palkkaamaan vuorotteluvapaan ajaksi henkilön, joka on työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana. Vuorotteluvapaan pituus täytyy olla vähintään 90 kalenteripäivää, ja sen enintään 359 kalenteripäivää.

Kuka voi hakea?

  • Vuorotteluvapaata voi hakea kokoaikatyössä oleva tai vähintään 75 % kokoaikatyötä tekevä henkilö. Lisäksi hakijalla on oltava väh. 10 vuoden työhistoria ja vuoden yhtäjaksoinen palvelussuhde samaan työnantajaan.
  • Vuorotteluvapaa perustuu vapaaehtoisuuteen ja työnantaja ja työntekijä sopivat vuorotteluvapaasta kirjallisella sopimuksella.

Millaiseen koulutukseen vuorotteluvapaa käy?

  • Vuorotteluvapaata voi käyttää kaikenlaiseen koulutukseen, paitsi oppisopimuskoulutus.

Miten haetaan?

  • Ensin täytyy ottaa yhteyttä TE-toimistoon vuorotteluvapaan edellytysten selvittämiseksi. Vuorottelusopimus tehdään työnantajan kanssa. Sopimus toimitetaan TE-toimistoon ja liitteenä täytyy olla selvitys työttömän palkkaamisesta vapaan ajaksi sekä selvitys vapaan edellytysten täyttymisestä.
  • Vuorottelukorvausta haetaan omalta työttömyyskassalta tai Kelan toimistosta. Hakulomakkeen saat osoitteesta www.tyj.fi tai TE-toimistosta.

Lisätietoja:

(päivitetty 20.12.2013)